previous next Sølbjerg / Lolland


Sølbjerg / Lolland

Sølbjerg / Lolland -- I lille krat på kanten af grusgrav -- Kote 12 m -- År GI 1931 -- Nr 622 -- Kort 58 D1 -- UTM N: 6070444 E: 634749

Side: 18 af 20 (90%)