previous next Lundsmark / Hviding


Lundsmark / Hviding

Lundmark ved Hviding -- Fritstående på bakketop i mark -- Kote 24 m -- År GS 1926 -- Nr 089 -- Kort 42 J5 -- UTM N: 6123568 E: 484584.

Side: 29 af 75 (38%)