previous next Mølbakke / Gjøl


Mølbakke / Gjøl

Mølbakke på Gjøl -- På bakketop med Ålborg i baggrunden -- Kote 32 m -- År GI 1930 -- Nr 698 -- Kort 7 K5 -- UTM N: 6326034 E: 543764

Side: 30 af 52 (57%)