previous next Langager Høje / Skørbæk


Langager Høje / Skørbæk

Langager Høje ved Skørbæk -- På gravhøj i marken -- Kote 66 m -- År GI 1929 -- Nr 291 -- Kort 10 H4 -- UTM N: 6308083 E: 532644

Side: 23 af 52 (44%)