previous next Helligbjerg / Gl. Estrup


Helligbjerg / Gl. Estrup

Helligbjerg ved Gl. Estrup -- Endnu fritliggende på "bjergtop" -- Kote 79 m -- År Gi u.å. -- Nr 638 -- Kort 17 F6 -- UTM N: 6255751 E: 582157

Side: 30 af 74 (40%)