previous next Pedersker


Pedersker

Pedersker - På flot gravhøj SV for Pedersker - Kote 43 m - År GS 1882 - Nr 385 - Kort 60 K4 - UTM N: 6112786 E: 881593

Side: 5 af 9 (55%)