Sidste Nyt fra 2004
14. Januar
Fra familie på Lolland modtager Niels et avisudlkip fra Lolland-Falsters Tidende omhandlende en såkaldt adoption af en gravhøj, som man fejlagtigt benævner Pregehøj og ikke Prejehøj, som er det rigtige navn.
Da højen har et postament på toppen. er den omfattet af vor interesse, hvorfor Niels skriver til journalisten om navnefejlen og beretter om dens betydning som trigonetriske station.
Kort tid efter bliver læserne korrekt oplyst gennem følgende artikel.
 
 
 
 
 
28. Februar
Stine opererer omkring Horsens og er på Bavnehøj / Molger og på Ejer Bavnehøj.
 
29. Februar
På en runde i Himmerland besøger Niels stationen ved Hellum og den markante Klovenhøj i en plantage ved Farsø.
 
17. Marts
En opsamlingstur på det sydøstlige Djursland giver Niels de to manglende stationer, nemlig Åsen ved Basland og Gratbjerg - kunne passende hedde Kratbjerg - ved Hyllested.
Omvejen tilbage går forbi stationen Hjorthede ved Bjerringbro.
 
21. April
Niels er alligevel i Århus og benytter lejligheden til at besøge Kongsbjerg ved Lisbjerg, og på hjemvejen Hvilehøj på Mariagervej i Randers.
 
20. Maj
En familietur til Lolland giver mulighed for Niels til på Fyn at besøge Sdr.Højrup, hvilket ikke lykkes, mens stationerne Tved og Tøjsmose findes.
På Tåsinge besøges Bjerreby.
 
23. Maj
På vejen hjem findes på det sydvestlige Fyn stationen Egense ved Svendborg og den i et krat svært tilgængelige Mørkebjerg.
Også stationen Trebjerg ved Håstrup besøges.
Den kaldes også  “Dronningens Udsigtspunkt” og med en flot udsigt mod Als og Jylland lever den virkelig op til navnet.
 
31. Maj
Familien Gundersens årlige Pinsetur føres som sædvanlig - men helt tilfældigt - en række postamenter på Djursland, hvilket er til stor glæde for enkelte og let hovedrysten for andre.
 
05. Juni
Grundlovsdag benytter Kurt og Niels til at besøge de tre manglende stationer i Jylland Nord.
Nemlig Egebjerg ved Sæby og de to stationer i Skagen.
De sidstnævnte giver en del besvær, og det lykkes da heller ikke at komme på nært hold.
Den ene ligger i en privat have nær ved Hvide Fyr. Ingen var hjemme.
Den anden ligger på et militært område på Skarpæsvej.
 
Da denne sidste - set med kikkert gennem trådhegnet - anes i et lille buskads og synes at være af mursten, hælder Niels nu til den opfattelse, at denne er af 1. orden, og ikke Hvide Fyr.
 
28. Juni
Kurt og Niels gennemfører en 14 timers tur og besøger 14 stationer i den NV del af Jylland Midt.
 
Derved er status nu meget tæt på 50 %.
I øvrigt synes den kommende inddeling af landet i regioner for Jyllands vedkommende at følge vor deling i Nord, Midt og Syd.
 
06. Juli
Undervejs til et besøg i Varde og under besøget er Leif og Niels på postamentjagt og finder en del nye og “gamle” stationer i den SV del af Jylland Midt.
 
Så nu har vi sammenlagt passeret de 50 % af alle postamenter.
 
10. Juli
Under en tur til Lolland benytter Stine lejligheden til at finde stationen på Glænø og efter en udmarvende og sølet tur det 135 m høje Kongsbjerg på Møn.
Også tidligere fundne stationer på Lolland bliver besøgt.
 
09. Juli
Niels runder på en tur den SØ del af Jylland Midt, hvorefter der i dette område kun mangler 3 postamenter at besøge.
 
17. Juli
En transporttur med materiel til spejderlejr benytter Niels til at besøge 4 stationer i det sydlige Jylland.
 
02. August
Under en ferietur bruger Niels hjemrejsen til at hjemsøge det nordlige Sjælland for bl.a. også at rette op på forliste billeder.
 
Et hegn forhindrede en nærmere undersøgelse af stationen København, som ligger i Søborg på et område, som på tidligere kort betegnes som Geodætisk Instituts Observatorium.
Men et par billeder i modlys gennem hegnet lykkedes det at få taget.
 
18. August
Stine finder i Rude Skov det rigtige Maglebjerg,  som tilmed har navn på postamentet.
Hun kommer også nærmere - og i dagslys - til Hakkemose, som viser sig at hedde Helgeshøj.
Det vil den herefter blive benævnt.
 
22. August
Kurt og Niels er på ekspedition til det SØ lige Jylland og besøger her alle postamenter på Sundeved og Als.
På vejen hjem nås også opsamling af Ulveryg samt den svært tilgængelige Jordrup  ( sumpe, levende hegn og brændenælder )  
 
10. September
Under en familietur til Jægerspris bliver der tid for Niels til at besøge 4 stationer.
På både Mørkemose Bjerg og Egstallebjerg er betegnelsen GM 1832.
En meget tidlig årgang, men hvad står GM for ?
 
29. September
Efter et teknikbesøg i Troldhede benytter ( ja ja ) Niels lejligheden til at besøge den nærliggende Rishøj.
Ligeledes forsøges at finde Kildebakker, men han får ikke tilladelse til at betræde det militære område, hvor skydeøvelser netop pågår.
 
Men det er så også den eneste manglende station i Jylland Midt.
 
12. Oktober
En feriedag bliver af Niels benyttet til en tur rundt i den sydvestlige del af Fyn.
Dels for erstatning af mistede billeder, dels for nøjere syn på en tre stykker, og dels for nye besøg.
Det blev en lang dag.
Det 126 m høje Lerbjerg i Svanninge Bakker kræver en længere travetur med en kraftig afsluttende stigning.
Her er betegnelsen igen GM, men uden årstal.
 
December
Aktiviteten har været på lavt blus her sidst på året.
Det er kun blevet til lidt opfølgning og billeder af de to stationer ved Jørlunde.
Det samme er tilfældet omkring Ejer Bavnehøj og Himmelbjerget.
 
Statusskemaet er ændret til vise situationen for den enkelte i de forskellige områder.
 
Stationer med 2 postmester
Efterhånden er vi stødt på flere 1.ordens stationer med 2 postamenter.
Nemlig både et af mursten og et af granit.
Den første observation af denne art, som gav anledning til undren og et skuldertræk, var på Dyred Banke.
Senere også Hellehøj og Rangtang
På Vejrhøj anes betonfundamentet til et postament af mursten.
I Skagen er der ca 500 m mellem de to postamenter, og i Hovvig ligger de på hver sin klittop.
Gives der mon en forklaring ?
 
Bevis
At Niels'  erindring og formodning om, at postamentet på Hohøj ved Mariager tidligere har været af mursten, bliver hermed bekræftet af et billede fra ca 1947.
Drengene er fra vestre Jørn Albrechtsen samt to af vore søgere, nemlig Niels og Peer Gundersen.