Optakt til Postamentjagt
Hvordan denne aktivitet startede, kan beskrives med udsnit af en mail, som Niels skrev til nordmanden Roger Pihl, som har besteget alle danske højdepunkter punkter over 100 m.
 
Ligesom du kan angive et eksakt tidspunkt for beslutningen om at bestige danske højdepunkter, kan jeg faktisk også sætte tidspunkt for min beslutning om at finde ud af det med postamenterne.
Jeg er spejder og har altid haft interesse i at studere kort og bruge dem i naturen.
På en sommerlejr ved Kalø sluttede hejkens bjergetape på Agri Bavnehøj, hvor jeg udpegede de forskellige synlige lokaliteter og forklarede spejderne om trigonometriske stationer, postamenter og deres formål.
Og så kom Jespers spørgsmål om, hvor mange postamenter der mon fandtes.  
Det var mandag den 25. juni 2001 kl. ca. 15.
Det spørgsmål satte langsomt gang i processen.
 
I begyndelsen var det bare for egen interesse, men det blev mere og mere interessant da jeg, efter henvendelse til KMS,  blev i stand til at tegne kortet med triangulationsnettet.
Det har i øvrigt også forbindelse til det norske net, såvel som med det svenske og det tyske.
 
Så var vi et par stykker, som begyndte at opsøge postamenterne, og bagefter berette om den spændende og oplevelsesrige aktivitet.
Det smittede og flere kom til, - mest fra familien og gode venner - og snart opstod en kappestrid om at finde nye postamenter, dels på kortet og dels in natura.  
Det er meget spændende, - som en slags O-løb- og så færdes man steder, som man ellers aldrig ville have oplevet.
 
Så fandt jeg på det med navnet, men vi er meget lidt formelle men desto mere seriøse.
Der findes hverken nedskrevne vedtægter eller kriterier for optagelse.
Man skal blot vise seriøs interesse for sagen og med fotografi bevise fundet af et postament.
Og så skal man som den endegyldige test gennem studie af  GI Topografisk Atlas 1:100.000
2. udgave be- eller afkræfte, at der findes en trigonometrisk station i Jelling.
 
Sidste Nyt fra 2003
 
Dette er en rekonstruktion, idet det oprindelige tekst blev slettet.
 
08. Juni
På familien Gundersens Pinsetur mødes man på Ejer Bavnehøj og er senere på Himmelbjerget.
Derfor er det naturligt at hjembringe de første billeder herfra.
 
27. Juni
Kurt og Niels foretager en rundtur i Himmerland og finder stationerne Sebber Trehøje, Langager Høje, Egedal Høj, bestiger Mulbjergene og Bjerget i Helberskov.
 
28. Juni
En aftentur V for Randers giver Niels gevinst i form af stationerne Tebbestrup og Lysnet.
Sidstnævnte kræver forcering af skrænter og vandhuller i en gammel lergrav, hvorefter der på toppen viser sig at være en direkte vej til en antennemast.
 
30 Juni
I et tredie forsøg finder Niels postamentet på Vorning Bavnehøj godt gemt i skoven.
 
04. Juli
Kurt og Niels når på en længere tur først at besøge Hohøj ved Mariager.
Krydser Randers Fjord for på Djursland at besøge Bavnehøj ved Fjellerup, Hessebrøndshøj ved Bønnerup. Tyvhøj ved Grenå.
Kommer forbi Rimsø Præstegård, - billedet t.h.
Holder frokost ved Følle Strand med lyn og torden i baggrunden for derefter at besøge Jelshøj med meget flot udsigt ved Aarhus og afslutte turen med besøg på den meget høje Sorring Lådenhøj.
 
15. Juli
Niels gennemfører en tur i Vendsyssel og begynder med et besøg på Lindholm Høje, hvor postamentet på en lille høj er omgivet vikingetidens skibssætninger.
Videre til stationerne Biersted og Gulbjerg ved Tise.  
Derefter til Lerup i et flot landskab med lyng og gravhøje ved Fosdalen.
Sluttende med besøg ved stationen på Gjøl.
 
17. August
Kurt og Niels begiver sig ud på en længere tur.
I  Himmerland besøges Rold Bavnehøj, Præstens Høj ved V. Hornum og Aggersund, hvor morgenkaffen nydes.
I Thy besøges stationerne Skårup ved Vesløs og Hjertebjerg ved Hanstholm må pga hegn betragtes på afstand.
Efter frokost på fyrbakken i Hanstholm går turen videre til Bavnehøj ved Hundborg og Ashøj ved Hurup.
Vi er her midt i et anlæg med  mindesten, talerstol, friluftsteater og udsigtstårn, der giver en meget fin udsigt.
Efter færgefart over Neessund når vi Mors, hvor stationerne Malhøj og Salgjerhøj besøges.
Herefter over Salling, hvor Jeghøj besøges før et afsluttende besøg på Vorde Bavnehøj, hvor postamentet er godt gemt i krattet.
 
25. Juli
Under en familietur til Lolland besøger Niels og Fifi først en række stationer ned gennem Jylland.
Ligeledes forsøges på Fyn, hvor den første,  Grønbanke kan ikke forceres på grund højt ukrudt.
Den næste er Højbjerg, hvortil man ledes af skilte.
På Langeland bliver det kun et kig mod Oldensbjerg ved Spodsbjerg, hvor færgen venter.
 
26. Juli
Også Hanne, Fifi, Birgit og Johannes er med på udflugten.
På vej med postbåden mod Albuen i Nakskov Fjord kigger vi mod Enehøje, men ser ikke postamentet der.
Tilbage på Lolland besøger vi Svinsbjerg, som bliver Johannes’s første fund.
Derefter til Bavnehøj ved Birket og Holeby, hvor Johannes bliver meget overrasket.
 
27. Juli
På hjemvejen kigger Niels uden held efter stationen Egense ved Svendborg.
Efter en lang stigning nås toppen af Dyred Banke ved Tommerup.
 
21. September
Kurt og Niels begiver sig på en længere postamentjagt Vendsyssel.
I Aalborg besøges stationerne Mølleparken og Signalbanken, hvor markeringen blot består af et fixpunkt af støbejern.
I Hammer Bakker bliver en lidt længere eftersøgning kronet med held.
Hellighøje ved Vester Hassing er let tilgængelig ligesom Knøsen i Dronninglund Storskov.
Stationen i skoven ved  Agerskov giver lidt besvær, men
ikke så meget som Gedebjerg ved Sæby, som må vente til
en anden gang.
Stationerne Kig Ud og Flade lidt vest for Frederikshavn
ligger ikke langt fra hinanden og er begge lige til at køre til.
På hjemvejen besøges stationen Søhedens Bakke i Pajhede Skov.
 
01. Oktober
På vej hjem fra Herning Messe benytter Niels lejligheden til at bestige Brunbjerg ved Bording, og i tredie forsøg også at finde Kannike Bjerg ved Bryrup.
Den 153 m høje Bavnehøj ved Hjortsballe er landets 12. højeste punkt findes også.
Trods skilt med henvisning til udsigtstårn er der kun udsigt til trætoppe.
 
07. Oktober
Niels benytter lejligheden ved en firmatur til Vojens at besøge stationen Bavnbjerg ved Grejs.
Et meget lavt postament uden data.
 
14. Oktober
Endnu en postamentjagt indleder Kurt og Niels for at opsamle på de resterende stationer i Vendsyssel.
Et til lejligheden indkøbt 4 cm kort gør det muligt at finde stationen Storskoven, som tidligere var opgivet.
I et flot klitområde ved Råbjerg findes Mølklitten.
Kørslen på stranden fra Kandestederne til Skiveren vækker mange minder om herlige spejderdage, og den slutter med frokost ved Tversted Søerne.
På Hellehøj ved Hirtshals undrer vi os over det ekstra postament af mursten.
På turen tilbage besøges stationerne Teglhøj og Skrejborg.
 
26. December
En juledag benytter Stine, Fifi og Niels til en postamentjagt i egnen omkring Randers.
Stationen i Mejlby har Stine tidligere besøgt.
På en lille ubebygget grund midt i et parcelhuskvarter findes Romalt.
Først forsøges Helligbjerg ved Gl.Estrup angrebet fra vest, men uden resultat. Så angribes fra øst ad en meget høj og stejl skrænt, men nu med held.
Lidt før mørkets frembrud besøges stationen Tebbestrup og helt i mørke Lysnet.
Tebbestrup.